Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-03-09 13:21:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra tecknar sitt första kommersiella avtal

Medicinteknikbolaget Emotra har tecknat sitt första kommersiella avtal med en privat
psykiatrisk klinik i Warszawa i Polen. Avtalet innebär att kunden lånar instrumentet och betalar Emotra för analyser utan rabatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kliniken, som leds av en läkare kopplad till ett av de centra som medverkat i EUDOR-A studien, har ambitionen att inom kort vara igång med rutinmässig användning av EDOR.
Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket avtalet är värt, eftersom det beror på antalet genomförda tester.

Emotra har sedan januari 2018 bearbetat marknaden främst genom att träffa potentiella kunder och arrangera seminarier lokalt på enskilda sjukhus och i olika städer i Europa. Efter bolagets första besök i Warszawa i januari har ett mindre seminarierum med speciellt inbjudna kliniker genomförts.

- Det gläder oss att kunna konstatera att vår nya strategi fungerar. Att vi nu tecknat vårt första avtal för EDOR bör ses som ett kvitto på att den information som testet ger, har ett värde för den psykiatriska vårdgivaren. För Emotra är detta ett viktigt steg i vår kommersiella utveckling, eftersom vi på kort tid gått från en situation där vi som en forskningsorganisation betalade varje center för att testa patienter, till att nu ta betalt för testerna. Strategiskt sett, har vi nu tagit ett första steg mot att bygga en plattform av användare, vilket är nödvändig för införandet av ett nytt koncept inom området, kommenterar marknadschef Daniel Poté.

Nu fortsätter en fokuserad bearbetning av marknaden där en mix av olika aktiviteter kommer att användas. Ett växande antal vetenskapliga samarbeten, viktiga för den fortsatta utvecklingen, är på gång. Vetenskapliga publikationer, bland andra den kommande EUDOR-A- artikeln, är under framtagning.

Läs mer om Emotra AB