Hem

Publicerat: 2018-05-14 11:49:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forests styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i skogsbolaget Latvian Forest kallas till årsstämma den 12 juni i Stockholm.

Den sittande styrelsen, bestående av Ulrika Arver, Jan Edvard Alvenius, Anders Nilsson, Andreas Norman och Martin Hansson, föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Latvian Forest Company AB