Hem

Publicerat: 2020-01-17 10:53:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Raybased AB: SKA ÖKA FÖRSÄLJNINGEN 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Raybased hade en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (0,2, och resultat efter skatt blev -3,3 miljoner kronor (-3,1).

Det ska noteras att under 2018 bedrevs verksamheten enbart i moderbolaget varpå siffror i parentes avser moderbolaget.

"Raybased har under 2019 lagt grunden för sin expansion och nått viktiga mål, dock inte alla. Under 2020 skall vi öka försäljningen", skriver vd Jonas Almquist i bokslutskommunikén.          
        

Läs mer om Raybased AB