Hem

Publicerat: 2018-08-24 09:06:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: QuickCool redovisar en ökad förlust i det andra kvartalet, fortsatt att arbeta med att säkerställa leveranser

Medicinteknikbolaget QuickCool redovisar en ökad förlust i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Intäkter beräknas komma under första kvartalet 2019.

Bolagets vd Fredrik Radencrantz skriver i en kommentar att första halvan av det andra kvartalet präglades mestadels av fortsatt produktutveckling, optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool SYSTEM, uppdatering av dokumentation,
samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning.

Den andra halvan av kvartalet präglades mer av handhavandetester med utbildad sjukvårdspersonal samt marknadsaktiviteter såsom deltagande på mässor, konferenser och personliga möten med flertalet potentiella distributörer, främst inom Europa, men även från Mellanöstern och Asien.

Under perioden fortsatte man arbetet med att optimera produktstrukturen, inköpspriser, logistikflöde och orderlägga komponenter för att säkerställa de tilltänkta leveranserna under 2018.

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före skatt var -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,1 miljoner kronor (-0,4).


QuickCool, Mkr Q2-2018 Q2-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,5 -0,9
Resultat före skatt -2,5 -0,9
Nettoresultat -2,5 -0,9
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,1 -0,4

Läs mer om QuickCool AB