Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-09-20 10:03:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Josab International AB: Josab deltar i upphandling av vattenrening i Etiopien

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions efter lyckade tester via bolagets agent Safab nu lämnat in ett anbud i en internationell upphandling avseende rening av järn- och manganhaltigt vatten i Etiopien. Upphandlare är Addis Ababa Water and Sewerage Authority som inbjudit ett antal företag att medverka i upphandlingen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Josabs agent gjorde under 2017 lyckade tester i Etiopien på vatten från borrhål innehållande främst höga halter av järn och mangan. Testerna skedde med en av Josabs Aqualite baserade anläggningar i container, SC100, utan några tilläggsutrustningar. Värdena som uppnåddes i testerna låg klart under gränsvärdena för drickbart vatten.

Upphandlingen avser fem borrhål, alla i området runt Addis Abeba,med avrierande halter av järn och mangan. Alla borrhål i upphandlingen är idag stängda på grund av de höga halterna med tungmetaller. Upphandlingen är uppdelad i en teknisk och en ekonomisk del. Anbuden ska nu utvärderas, och myndigheten har upp till 90 dagar på sig att offentliggöra vilket bud som vinner upphandlingen.

Läs mer om Josab International AB