Hem

Publicerat: 2019-03-06 08:59:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator tillförs 17,7 miljoner kronor från teckningsoptioner

Transferator tillförs 17,7 miljoner kronor genom lösen av optioner i serierna TO4A samt TO5B. Teckningsgraden var 81,7 procent i TO4A och 89,96 procent i TO5B, enligt ett pressmeddelande.

Teckning har skett till 1,20 kronor per aktie enligt villkoren. Emissionskostnaderna beräknas bli under 50 000 kronor.

Läs mer om Transferator AB