Hem

Publicerat: 2019-04-15 10:06:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Orezone AB: Orezone erhåller villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF den 18 april

Prospekteringsbolaget Orezone har erhållit ett villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF den 18 april där även teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer handlas. Bolaget byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone uppfyller de formella noteringskraven på att i den kommande nyemissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv månader och att det planerade förvärvet av Corcel Minerals slutförs senast den 17 april samt att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

NGM har mot den bakgrunden beslutat att placera aktierna och andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone under observation. Placeringen gäller med start första handelsdag tills villkoren ovan har uppfyllts.

Läs mer om Orezone AB