Hem

Publicerat: 2019-05-07 17:37:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool minskade förlusten i första kvartalet - letar fortsatt efter finansieringsalternativ

Medicinteknikbolaget Quickcool redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2019. Bolaget rapporterar en minskad förlust.

Quickcoo är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas enligt bolaget att komma under 2020.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på -0,57 kronor (-0,14).

Kassa och bank var på drygt 30 000 kronor vid slutet av perioden.

"Styrelsen undersöker, som sagts tidigare, olika finansieringsalternativ och samarbetsformer som kan ersätta och/eller komplettera det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund i juni 2018", uppger vd Fredrik Radencrantz i rapporten.


Quickcool, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Rörelseresultat -1,9 -2,5
Resultat före skatt -2,3 -2,5
Nettoresultat -2,3 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,57 -0,14

Läs mer om QuickCool AB