Hem

Publicerat: 2020-05-20 10:13:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om OptiMobile AB: FÖRETRÄDESEMISSION HÖGST 8 MLN KR, UTSPÄDNING 200%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optimobile har beslutat om en företrädesemission på högst 8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar högst cirka 26,4 miljoner nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen är 0:30 kronor per aktie.

Vid fulltecknad nyemission blir utspädningen cirka 200 procent för de befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att stärka folagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader, heter det.          
        

Läs mer om OptiMobile AB