Hem

Publicerat: 2019-05-31 12:10:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ökade substansvärdet i fjärde kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar minskad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget minskade samtidigt förlusten, medan substansvärdet steg.

Omsättningen uppgick till 8,2 miljoner kronor (9,9), en minskning med 17 procent mot föregående år.

Minskningen förklaras enligt bolaget i sin helhet av att omsättning i sålda verksamheter finns med i föregående års siffror. Rensat för sålda verksamheter ökade omsättningen med 0,3 miljoner kronor.

Ebitda-resultat blev 1,0 miljoner kronor (-0,5), med en ebitda-marginal på 12,2 procent.

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-1,6).

Substansvärdet uppgick till 92,9 miljoner kronor eller 0,96 kronor per aktie. Det kan jämföras med 71,5 miljoner kronor eller 0,92 kronor per aktie i slutet av fjärde kvartalet.


Transferator, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 8,2 9,9 -17,2%
EBITDA 1,0 -0,5
EBITDA-marginal 12,2%
Resultat före skatt -1,1 -1,7
Nettoresultat -1,0 -1,6

Läs mer om Transferator AB