Hem

Publicerat: 2019-06-19 14:07:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool får in 1,23 miljoner kronor i riktad nyemission

Medicinteknikbolaget Quickcool genomför en riktad nyemission av 410 000 aktier som tecknas av Emendum. Teckningskursen är 3 kronor per aktie vilket innebär att bolaget får in 1,23 miljoner kronor.

"Anledningen till att styrelsen fattar beslut om riktad nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget är i behov av likviditet. Styrelsen gör mot denna bakgrund bedömningen att ett beslut om utgivande av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med rätt för Emendum AB att teckna aktierna i bolaget är motiverat", skriver Quickcool i ett pressmeddelande.

Emissionskostnaderna uppgår till 5 000 kronor.

Läs mer om QuickCool AB