Hem

Publicerat: 2019-06-20 12:47:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile ska prata med andra banker efter att Handelsbanken ej förlängt kredit - vd

Handelsbanken väljer att inte förlänga telekombolaget Optimobiles checkräkningskredit från slutet av juni och bolaget ska nu inleda diskussioner med andra banker. Det säger Optimobiles vd Lars Rutegård till Finwire.

Under helgen meddelade bolaget att Handelsbanken alltså inte förlänger checkräkningskrediten om 500 000 kronor som fram till nu förlängts månadsvis. Utnyttjat belopp ska betalas till banken vid månadsskiftet och beslutet från Handelsbanken kommer efter en längre tids diskussion mellan Optimobile och bolagets lokala Handelsbankenkontor. Lars Rutegård vill dock inte uppge hur stor summa som nu ska återbetalas utan hänvisar till delårsrapporten för det andra kvartalet som släpps den 15 augusti.

- Vi analyserar och utvärderar kontinuerligt våra engagemang och krediter för att få så långsiktiga och kommersiellt attraktiva villkor som möjligt och vi kommer som ett led i Handelsbankens meddelande att intensifiera denna process, säger Lars Rutegård, vd på Optimobile.

Att Optimobile intensifierar sin utvärdering av bolagets engagemang och krediter syftar främst till att ta diskussion med andra banker för att etablera en bankrelation med en partner som det långsiktigt kan utvecklas tillsammans med, förklarar Lars Rutegård.

- Att Handelsbanken meddelade att de ej kommer att förlänga checkräkningskrediten bekräftar för oss att Handelsbanken inte är den typen av partner och att vi inte kan förlita oss på att ha enbart dem som bank på sikt.

Att ni intensifierar utvärderingen av krediter, innebär det att ni även överväger andra finansieringsmöjligheter?

- Gällande andra finansieringsmöjligheter är detta något vi överlag kontinuerligt utvärderar som del av och tillsammans med verksamhetens affärs- och finansieringsplanering, säger Lars Rutegård.

Bolagets lån på 2,5 miljoner kronor hos Handelsbanken löper till och med år 2024 och påverkas inte av bankens beslut om checkräkningskrediten.

Läs mer om OptiMobile AB