Hem

Publicerat: 2019-07-24 15:54:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool avropar ytterligare tranche på 2,0 miljoner kronor i finansieringsavtal

Medicinteknikbolaget Quickcool har begärt att en extra tranche av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2,0 miljoner kronor ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, såsom återbetalning av det reverslån som togs 28 januari 2019, i enlighet med den finansieringslösning som bolaget aviserade i juni 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning tolv månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras dessförinnan.

Quickcool emitterar även 260 869 teckningsoptioner teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption har en löptid på tre år och berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie i Quickcool till ett lösenpris på 2,30 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Quickcool kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att erhålla 600 000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna.

Läs mer om QuickCool AB