Hem

Publicerat: 2019-08-22 08:09:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen ökar intäkterna och minskar förlusten i andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-5,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,0 miljoner kronor (-5,2). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,05).

"Vi kan alltså konstatera att bolagets ekonomiska situation har stabiliserats i och med att vi dels kan se ett visst kassaflöde framgent och dels att vi har kontroll över kostnaderna. Sammantaget antyder detta att framtiden blivit allt mer ljus för Medicpen i och med att vi nu har en stabil produkt och kontroll över ekonomin", kommenterar vd Fredrik Westman i delårsrapporten.


Medicpen, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0,5 0,0
Rörelseresultat -3,0 -5,2
Resultat före skatt -3,0 -5,2
Nettoresultat -3,0 -5,2
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,05

Läs mer om MedicPen AB