Hem

Publicerat: 2019-08-23 11:13:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ökade vinsten rejält i andra kvartalet - har fått krav från tidigare ordförande och vd

Skogsbolaget Latvian Forest ökar vinsten rejält i andra kvartalet i jämförelse med samma period i fjol, detta som ett resultat av försäljningen av två dotterbolag under kvartalet. Av rapporten framgår även att bolaget fått krav från tidigare ordförande och vd.

Omsättningen uppgick till -300 euro (16 400).

Rörelseresultatet blev -281 900 euro (-35 400).

Under andra kvartalet fick moderbolaget ett positivt operativt rörelseresultat av 10 145 300 euro (17 600). Detta är ett resultat av försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA under perioden.

Resultatet före skatt var 10 145 300 euro (17 600). Resultatet efter skatt blev 10 145 300 euro (17 600).

Under andra kvartalet 2019 sålde företaget samtliga aktier i de lettiska dotterföretagen. Redovisningen avser endast moderföretaget då ingen koncern existerar den sista juni, heter det i rapporten.

Bolaget har också för avsikt att köpa 2 232 hektar skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 euro. Portföljen består av 713 hektar skogsmark, 1 191 hektar jordbruksmark samt 328 hektar annan mark som omfattar 33 fastigheter.

I rapporten nämner också bolaget att det fått krav från den tidigare styrelseordföranden Ted Alvenius och den tidigare styrelseledamot och före detta vd Fredrik Zetterstrom gällande kompensation för värdeökning vid försäljningen av aktier, i av LFC ägda rörelsedrivande dotterbolag. Bolagets styrelse har tidigare klargjort, i bolagets årsredovisning avseende 2017, att styrelsen anser att dessa avtal inte är tillämpliga.

Latvian Forests styrelse har anlitat juridisk rådgivare för att bemöta kraven och klargöra dess grund. Styrelsen har inte gjort reserveringar i samband med dessa krav, skriver bolaget i rapporten.

Läs mer om Latvian Forest Company AB