Hem

Publicerat: 2019-08-27 13:11:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen klar med industrialisering av Medimismart

Medicinteknikbolaget Medicpen har nu produktionsanpassat Medimismart och därmed slutfört industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Nästa steg är att ingå samarbete med en legotillverkare i Europa, enligt ett pressmeddelande.

Medicpens styrelse beslutade tidigare i år att investera 0,9 miljoner kronor i produktionsanpassning av Medimismart. Bolaget har tagit fram produktionsverktyg vilket innebär att produktionskostnaden minskar med cirka 50 procent i jämförelse med tidigare. Produkten har också fått en uppgraderad design och ytterligare funktioner.

Nästa steg är att ingå ett samarbete med en legotillverkare i Europa. Produktionsanpassningen tillsammans med en legotillverkare kommer att medföra kortare ledtider för produktion och högre och jämnare kvalitet för produkten till en lägre kostnad, heter det.

Läs mer om MedicPen AB