Hem

Publicerat: 2019-08-29 15:43:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Quickcool redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet 2019.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,1 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på -0,34 kronor (-0,13).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,7 miljoner kronor (-1,1) i andra kvartalet.

"Vårt försenade utvecklingsprojekt har försvårat anskaffningen av nödvändigt rörelsekapital. Det befintliga finansieringsupplägg, som aktiverades i juni förra året, har kritiserats. Styrelsen har utvärderat olika finansieringslösningar under året", kommenterar vd Fredrik Radencrantz i delårsrapporten.

"Styrelsen för Quickcool har mottagit ett förslag om långsiktig finansiering av Quickcools löpande verksamhet fram till beviljandet av den erforderliga CE-märkningen av Quickcool System. Finansieringsförslaget omfattar en potentiell "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag med verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin", fortsätter Fredrik Radencrantz.

"Denna långsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för Quickcools organisation att frigöra resurser, fokusera på att slutföra utvecklingsprojektet och uppnå CE-märkningen, utan att ägna ytterligare tid åt finansieringsfrågor", tillägger Fredrik Radencrantz.


Quickcool, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0,0 0
Rörelseresultat -2,1 -2,5
Resultat före skatt -2,1 -2,5
Nettoresultat -2,1 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,34 -0,13
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,7 -1,1

Läs mer om QuickCool AB