Hem

Publicerat: 2019-08-29 16:48:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Handeln i Quickcool återupptas i morgon den 30 augusti på observationslistan

Spotlight Stock Market har beslutat att handeln i medicinteknikbolaget Quickcools aktie och teckningsoption ska återupptas i morgon den 30 augusti vid den ordinarie öppningen kl 09.00. Det framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen.

Spotlight anser dock att det föreligger en osäkerhet kring såväl bolaget som bolagets framtida finansieringen och aktien placeras därför på observationslistan. Spotlight kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återföra bolagets aktie och teckningsoption till ordinarie lista.

Läs mer om QuickCool AB