Hem

Publicerat: 2019-08-30 08:13:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac rapporterar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Forskningsbolaget Rhovac redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet 2019. Bolaget ökade förlusten rejält jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -25,1 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet före skatt var -25,3 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet efter skatt blev -20,8 miljoner kronor (-3,2). Resultat per aktie hamnade på -2,18 kronor (-0,39).

"Vi är mycket nöjda över att Rhovac lyckats säkra tillräcklig finansiering för de kommande tre åren och samtidigt tillförts nya långsiktiga ägare. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget 180,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra en fortsatt optimal utveckling av RV001, där resultat från den kliniska fas IIb utvecklingen kommer att genereras under de kommande tre åren. Första resultaten från denna studie förväntas rapporterat i sista halvan av 2021. Tack vare företrädesemissionen kan vi fokusera på en optimal klinisk utveckling, samt på att finna bästa möjliga partner innan fas III", kommenterar vd Anders Ljungqvist i delårsrapporten.


Rhovac, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -25,1 -4,2
Resultat före skatt -25,3 -4,2
Nettoresultat -20,8 -3,2
Resultat per aktie, kronor -2,18 -0,39

Läs mer om RhoVac AB