Hem

Publicerat: 2019-08-30 10:09:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Fastout Int. AB: Fastout nära breakeven i andra kvartalet - ska skala upp i lugn takt

VR- och drönarbolaget Fastout redovisar oförändrad omsättning och minskar förlusten under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Vi går in i hösten med stärkt självförtroende. Det strategival vi valde för knappt ett år sedan, med fokus på lönsamhet och att ta oss snabbt till ett positivt kassaflöde, har varit helt rätt. Med en fast ekonomisk grund kommer vi att kunna skala upp verksamheten, om än i lugn takt", konstaterar vd Håkan Lindgren.

Omsättningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före och efter skatt var -0,1 miljoner kronor (-1,0). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Kassa och bank var på 1,0 miljoner kronor (1,9) vid periodens utgång.

Under första halvåret var kassaflödet från den löpande verksamheten 0,9 miljoner kronor (-0,4).

"Det är med allt mer tillförsikt som jag ser framtiden an, efter perioder som visar att Fastouts produkt inte bara är unik utan också kan leverera lönsamhet. Med det som grund vågar vi snart börja titta på hur vi på bästa sätt kan skala upp affären till de nivåer som såväl bolaget som luttrade aktieägare förtjänar", avslutar Håkan Lindgren sitt vd-ord.


Fastout, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1,6 0,0%
Rörelseresultat -0,1 -1,0
Resultat före skatt -0,1 -1,0
Nettoresultat -0,1 -1,0
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01

Läs mer om Fastout Int. AB