Hem

Publicerat: 2019-08-30 14:51:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator tappar intäkter och ökar förlusten i andra kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen backade till 9,5 miljoner kronor (11,2), en minskning med 15 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitd-resultatet, ökade till 0,7 miljoner kronor (0,2), med en ebitda-marginal på 7,4 procent (1,8).

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel var på 7,6 miljoner kronor per den 30 juni.

Substansvärdet var 92 öre per aktie den 30 juni, vilket kan jämföras med 87 öre per aktie samma tidpunkt i fjol.


Transferator, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 9,5 11,2 -15,2%
EBITDA 0,7 0,2 250,0%
EBITDA-marginal 7,4% 1,8%
Resultat före skatt -3,1 -0,8
Nettoresultat -3,0 -0,8

Läs mer om Transferator AB