Hem

Publicerat: 2019-09-03 07:09:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: QuickCool avropar extra tranche på 2 miljoner kronor i finansieringsavtal

Quickcools styrelse har beslutat att begära att en extra tranche av konvertibler uppgående till två miljoner kronor utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund. Det framgår av ett pressmeddelande.

Därutöver ska bolaget också utfärda 400 000 teckningsoptioner till European High. Optionerna, som är kopplade till konvertiblerna, berättigar Europan High att teckna en ny aktie under tre år år från och med dagen för registreringen hos Bolagsverket till ett lösenpris på 1,50 kronor per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer QuickCool att erhålla 600 000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 20 juni 2019.

Läs mer om QuickCool AB