Hem

Publicerat: 2019-09-06 09:01:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac kallar till extra stämma för att godkänna incitamentsprogram

Aktieägarna i forskningsbolaget Rhovac kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 september i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämma ska besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner bestående av högst 800 000 teckningsoptioner med en löptid till 2022.

Läs mer om RhoVac AB