Hem

Publicerat: 2019-09-06 17:43:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nanologica AB: Nanologicas vd Andreas Bhagwani säljer aktier till operativ chef och finanschef

Life science-bolaget Nanologicas vd Andreas Bhagwani har via bolag sålt 48 483 aktier till
operativa chefen Anna-Karin Renström och 48 483 aktier till finanschefen Eva Osterman, vilket kommer att framgå av rapportering till Finansinspektionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionerna syftar till att kompensera för beslutat incitamentsprogram, som ej varit möjligt att genomföra som avsett. Antalet aktier motsvarar det antal optioner som de båda nyckelpersonerna skulle tilldelats inom ramen för beslutat incitamentsprogram, där underskott uppstått då antalet personer i ledande ställning ökat samtidigt som det varit ett stort intresse för programmet.

Andreas Bhagwanis innehav via bolag och privat uppgår efter transaktionerna till 1,59 miljoner aktier, motsvarande 9,5 procent av aktierna i Nanologica samt 145 450 optioner.

Läs mer om Nanologica AB