Hem

Publicerat: 2019-09-09 12:02:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nanologica AB: Redeye sätter motiverat värde för Nanologica till 15 kronor i basscenariot

Life science-bolaget Nanologica aviserade i början av juli att bolaget tecknat avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av media för preparativ kromatografi till ett värde av 14 miljoner dollar, motsvarande 130 miljoner kronor

"Med affären öppnas dörrarna till en marknad värd 4,2 miljarder kronor. Vi utgår från att Nanologica fortsätter att expandera genom distributörsmodellen och räknar med att flera kunder tillkommer mot slutet av 2020 efter att ha utvärderat testmaterial. Mot slutet av vår prognos antar vi att Nanologica uppnår en marknadsandel på cirka 7 procent, vilket motsvarar en försäljning på cirka 350 miljoner kronor", skriver Redeye i en analys daterad den 9 september.

"Bruttomarginalen kommer påverkas negativt av produktmixen under vår prognosperiod,
men vi räknar med att ett starkt kostnadsfokus tar bolaget fram till svarta siffror 2021. Med
blygsamma investeringar och sjunkande konsultkostnader relaterade till NIC-001 förväntar
vi oss att lönsamhet kan nås 2021 då Nanologica antas leverera ett rörelseresultat, ebit, på 16 miljoner kronor", skriver analysfirman.

Redeye sätter det motiverade värdet i basscenariot till 15 kronor, men framhåller att då inkluderas inte Nanologicas läkemedelsprojekt NIC-001 i den värderingen. I det negativa scenariot sätts motiverat värde till 9 kronor och i det positiva scenariot till 22 kronor.

"Vi bedömer dock att den kommande fas IIa-studien med NIC-001 sannolikt kan inledas inom de närmaste sex månaderna och anser då att det är rimligt att räkna in läkemedelsprojektet i värderingen av Nanologica. Vi ser det även som sannolikt att
studiestarten kommer ändra marknadens uppfattning och ser därför en signifikant katalysator för aktien i närtid", skriver Redeye.

Läs mer om Nanologica AB