Hem

Publicerat: 2019-10-01 14:23:06

Josab: Mycket som kan hända i Kina - Analyst Group

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, varav ungefär 160 miljoner människor tvingas hämta orent dricksvatten från osäkra källor. Josab verkar på flera marknader, bl.a. i Indien och på den kinesiska marknaden. Gällande Kina pågår just nu förhandlingar om att etablera ett samägt kinesiskt bolag.

Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i befintliga marknader, där närmast en potentiell etablering i Kina är intressant att följa. I ett bas-scenario estimeras Josab till år 2023 nå en omsättning om ca 85 miljoner kronor. Med en multipelvärdering, given kapitalstruktur och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde om 6,5 kr per aktie i ett bas-scenario.

Länk till uppdragsanalysen:
https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2019/09/Analyst-Group-Josab-Q2-19.pdf


Länk till analysen

Läs mer om Josab Water Solutions AB