Hem

Publicerat: 2019-10-21 10:30:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma ändrar förslag om nyval av styrelsen

Aktieägarna i forskningsbolaget Selectimmune Pharma kallas till årsstämma onsdagen den 20 november i Malmö. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av styrelseordförande Catharina Svanborg och omval av styrelseledamöterna Helena Lomberg och Carl-Johan Wachtmeister samt nyval av Gabriella Godaly som styrelseledamot.

Tidigare har meddelats att Rolf Lood skulle ersätta styrelseledamoten Björn Wullt som bedömt sig ha svårt att rent praktiskt kombinera sitt arbete som styrelseledamot i SelectImmune Pharma med sin kliniska gärning. Då uppdraget skulle innebära en intressekonflikt med ett av Rolf Loods andra uppdrag har han avböjt uppdraget. I stället föreslås Gabriella Godaly ersätta Björn Wullt.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)