Hem

Publicerat: 2019-10-25 08:45:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Jojka Communications AB: Jojka ökar omsättningen i tredje kvartalet

Kommunikationsbolaget Jojka redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar nollresultat under perioden.

Omsättningen uppgick till 4,4 miljoner kronor (4,2), en ökning med 5 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet och resultat före och efter skatt blev 0,0 miljoner kronor (0,1).

"Jojka är glädjande nog åter tillbaka på tillväxt. Under Q3 ökade omsättningen med 6%
jämfört med motsvarande period förra året. Det är väldigt positivt taget i beaktande den
tuffa start vi hade i början av året, vilken till stor del kan tillskrivas de förändrade
förutsättningarna spelbolagen fick att agera efter", skriver vd Fredrik Dalebrant.


Jojka, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 4,4 4,2 4,8%
Rörelseresultat 0,0 0,1
Rörelsemarginal 2,4%
Resultat före skatt 0,0 0,1
Nettoresultat 0,0 0,1

Läs mer om Jojka Communications AB