Hem

Publicerat: 2019-10-29 15:08:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpens företrädesemission tecknades till drygt 80 procent

Medicinteknikbolaget Medicpens företrädesemission tecknades till 24,1 miljoner kronor inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,5 procent.

Bolaget anger ej emissionskostnaderna. 58,5 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk.

Läs mer om MedicPen AB