Hem

Publicerat: 2019-11-04 12:51:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool gör om noteringsprövning - tar omkring 2-3 månader

Medicinteknikbolaget Quickcool byter verksamhetsinriktning mot cannabis och alternativmedicinska marknader om förslaget klubbas igenom på en extrastämma i december. En sådan genomgående förändring kräver att bolaget gör om sin noteringsprövning, en process som kan ta mellan 2-3 månader, meddelar Spolight Stock Market där aktien handlas.

Aktien och teckningsoptionerna handlas sedan den 29 augusti på Spotlights observationslista, med hänvisning till att det förelåg väsentlig osäkerhet avseende bolaget och dess framtida finansiering.

Spotlight bedömer att Quickcool genomför en genomgående förändring och har därför beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering.

- En nynoteringsprövning är i stort samma process som vid en noteringsprövning. Ytterligare granskning av bolagets tidigare informationsgivning tillkommer givetvis, kommenterar Oskar Wollert, listningschef på Spotlight, för Finwire.

Läs mer om QuickCool AB