Hem

Publicerat: 2019-11-07 08:27:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EcoRub AB: Ecorubs ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet

Miljöteknikbolaget Ecorub redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 1,2 miljoner kronor (0,5), en ökning med 140 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Kassa och bank var på 349 000 kronor per den 30 september.

Försäljningen steg med 49 procent för årets nio första månader jämfört med samma period i fjol.

Bolaget har som tidigare rapporterats erhållit en lånefacilitet på 3 miljoner kronor från styrelseledamoten Svante Larsson samt anlitat en extern resurs för att skapa en säljmotor.


Ecorub, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,2 0,5 140,0%
Resultat före skatt -1,5 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02

Läs mer om EcoRub AB