Hem

Publicerat: 2019-11-07 11:34:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar en rörelseförlust under första kvartalet

Selectimmune Pharma redovisar ingen omsättning och en förlust på 2,7 miljoner kronor under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och efter skatt blev samtliga -2,7 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor.

Bolaget hade noll i omsättning och resultat för jämförelseperioden 2018.

SelectImmune Pharma arbetar med infektionsbekämpning utan antibiotika. Forskargruppen bakom innovationerna har upptäckt nya molekyler som selektivt stärker det nyttiga immunförsvaret, så att patienten själv kan bekämpa sina infektioner.

"Under kvartalet presenterades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot urinvägsinfektion i en djurmodell. Den första genomgången av data visar att immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. Resultaten stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, främst mot urinvägsinfektioner", skriver bolaget i rapporten.


Selectimmune Pharma, Mkr Q1-2019
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -2,7
Resultat före skatt -2,7
Nettoresultat -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,17

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)