Hem

Publicerat: 2019-11-08 08:37:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical ökar omsättning men minskar rörelseresultatet - satsningar ska bära frukt inom några månader

Peptonic Medical redovisar ökande omsättning men även större förlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,1), en ökning med 1 500 procent mot föregående år.

Bruttovinsten blev 0,7 miljoner kronor (0,95), med en bruttovinstmarginal på 43,8 procent (950,0).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,4).

Resultatet före skatt var -4,1 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,04).

"Det är många långsiktiga satsningar som nu görs och som skall bära frukt i framtiden d.v.s.inom några månader upp till först om något år. Vår visionär att bygga en produktportfölj med fokus på kvinnors hälsa och välbefinnande" skriver bolagets vd Johan Inborr i rapporten.

Gällande produkten VagiVital beskriver Inborr att hemmamarknaden är en bra referens gällande marknadsföringen, men för bolaget kommer försäljning på marknader utanför Sverige vara viktigast för framtida tillväxt.

Egna nätbutiker ska öppnas i Norge, Danmark och England i år, samt i Hongkong inom kort.

Vidare konstaterar Johan Inborr att kvartalets kostnader som väsentligt ökat är kostnader för försålda varor och lanseringskostnader. Den fallande bruttomarginalen förklaras av förskottsbetalningen från Yuanjia Bio, där försäljningspriset i Kina ligger under det i Sverige och Finland. Inborr förklarar att större volymer ska kompensera för detta framöver.


Peptonic Medical, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,6 0,1 1 500,0%
Bruttovinst 0,7 0,95 -26,3%
Bruttovinstmarginal 43,8% 950,0%
Rörelseresultat -4,1 -3,4
Resultat före skatt -4,1 -3,5
Nettoresultat -4,1 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,04

Läs mer om PEPTONIC Medical AB