Hem

Publicerat: 2019-11-22 08:07:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Novus Group International AB: Novus Group tappar intäkter och vänder till förlust i första kvartalet

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar lägre intäkter i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli till september, jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget vänder till förlust, jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk med 31 procent till 7,0 miljoner kronor (10,2).

Rörelseresultatet blev -3,9 miljoner kronor (0,1).

Resultatet före och efter skatt var -3,4 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,33 kronor (0,01).

"Under de kommande kvartalen ligger fokus på försäljning samt kompletterande produkter för att bredda vår produktportfölj", kommenterar vd Torbjörn Sjöström i delårsrapporten. Bolaget kommer under de kommande kvartalen att fokusera på att öka försäljningen. Lönsamhet kommer att prioriteras framför fortsatt tillväxt.

"Årets första kvartal har för Novus del inneburit ett antal utmaningar. Bolagets omsättningsförsämring var mindre än när vi satte vid budgeten bakom vårens strategiska satsningar. Vi har dock noterat en ökande tröghet i marknaden vad gäller inköpsbeslut, vilket påverkar ett redan utsatt kvartal. Resultat och lönsamhet är sämre än föregående år. Detta beror till en del på den ovanligt starka jämförelseperioden föregående år, men också till en del på de ökade kostnader vårens rekryteringar medförde", skriver Novus i delårsrapporten.


Novus Group, Mkr Q1-2019/2020 Q1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 7,0 10,2 -31,4%
Rörelseresultat -3,9 0,1
Rörelsemarginal 1,0%
Resultat före skatt -3,4 0,1
Nettoresultat -3,4 0,1
Resultat per aktie, kronor -0,33 0,01

Läs mer om Novus Group International AB