Hem

Publicerat: 2019-11-22 08:35:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet

Medicinteknikbolaget Ortoma redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet i det tredje kvartalet. .

Rörelseresultatet blev -2 miljoner kronor (-0,9). Resultatet före och efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,06).

"Under kvartalet har vi systematiskt arbetat för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande förutsättningar för denna strategi är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan", skriver vd Linus Byström i rapporten.

OTS har gett ett bra resultat.

"Efter upprepade operationer kan vi konstaterat att OTS ger mycket noggranna och bra resultat. Under kvartalet har vi arbetat intensivt med att komplettera systemet med artificiell intelligens (AI), något som skapar ytterligare relevans och efterfrågas av marknaden. Vi också fått positivt gensvar från flera stora aktörer, bland annat vid den konferens i USA där vi representerades av vår M&A-rådgivare och vid demonstrationer av OTS", skriver han vidare.

Fokus ligger på fortsätta utveckla OTS och hitta rätt globala aktör, avslutar han.


Ortoma, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2 -0,9
Resultat före skatt -2,3 -0,9
Nettoresultat -2,3 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,06

Läs mer om Ortoma AB