Hem

Publicerat: 2019-11-25 06:45:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool ställer in extra bolagsstämma den 3 december

Medicinteknikbolaget Quickcool har beslutat att återkalla sina förslag till beslut framlagda inför extra bolagsstämma tisdagen den 3 december. Återkallelsen avser styrelsens förslag under punkterna 7-11 på dagordningen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har beslutat om återkallelse av förslag till beslut med bakgrund av de pågående förhandlingar som bedrivs om bolagets framtida finansiering och verksamhet. Styrelsen undersöker olika finansieringsalternativ samt förhandlar om olika upplägg. Styrelsen behöver ytterligare tid för att behandla ärendet och besluta om det upplägg som på främsta sätt beaktar aktieägarnas intressen.

Styrelsen avser att ha avslutat de pågående förhandlingarna inom två veckor samt därefter utfärda en ny kallelse till extra bolagsstämma. Bolaget har inte mottagit några förslag från bolagets större aktieägare avseende nyval av styrelseledamöter eller ändring av styrelsearvode, punkterna 12-13 på dagordningen.

Styrelsen bedömer mot den bakgrunden att det inte finns skäl att hålla en extra bolagsstämma tisdagen den 3 december och ställer därför in den extra bolagsstämman.

Läs mer om QuickCool AB