Hem

Publicerat: 2019-11-29 14:42:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator vänder till förlust i tredje kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator ökade intäkterna men vänder resultatet till förlust i tredje kvartalt 2019 jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg med 8,9 procent till 8,6 miljoner kronor (7,9).

Ebitda-resultat blev 0,5 miljoner kronor (1,8), med en ebitda-marginal på 5,8 procent (22,8).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (0,7).

Resultatet före skatt var -2,0 miljoner kronor (1,0).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (1,1).

Substansvärdet per aktie var 93 öre den 30 september. Det kan jämföras med 92 öre vid
årsskiftet och 92 öre per aktie den 30 september i fjol.

I portföljen ingående e-sportbolaget G-Loot har enligt uppgifter anlitat investmentbankerna Goldman Sachs och Carnegie som finansiella rådgivare. Målet är enligt företaget att med dessa rådgivare försöka genomföra en nyemission om 1 miljard kronor före sommaren 2020, skriver Transferator i delårsrapporten.


Transferator, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 8,6 7,9 8,9%
EBITDA 0,5 1,8 -72,2%
EBITDA-marginal 5,8% 22,8%
Rörelseresultat -0,6 0,7
Rörelsemarginal 8,9%
Resultat före skatt -2,0 1,0
Nettoresultat -2,2 1,1

Läs mer om Transferator AB