Hem

Publicerat: 2019-12-17 16:09:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile kallar till extra stämma för att besluta om emissionsmyndigande

Aktieägarna i telekombolaget Optimobile kallas till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 17,58 och högst 70,34 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av
ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 8,0 miljoner kronor.

Läs mer om OptiMobile AB