Hem

Publicerat: 2019-12-20 12:08:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Litium AB: Litium kallar till extra stämma för att godkänna incitamentsprogram för vd och finanschef

Aktieägarna i e-handelsplattformen Litium kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 januari 2020 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner ett incitamentsprogram för bolagets vd och finanschef på 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i bolaget från februari 2023 till april 2023.

Läs mer om Litium AB