Hem

Publicerat: 2019-12-23 11:45:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool avropar det elfte konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund

Medicinteknikbolaget Quickcool har begärt att den elfte Tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2 000 000 kronor, ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som QuickCool tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

Styrelsen har vidare beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att utfärda 500 000 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie i QuickCool under tre år från och med dagen för registrering hos bolagsverket till ett lösenpris på 1,20 kronor per aktie.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 20 juni 2019.

Läs mer om QuickCool AB