Hem

Publicerat: 2020-01-17 11:07:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased redovisar något högre förlust i fjärde kvartalet, har lagt grunden för ökad försäljning 2020

Fastighetsteknikbolaget Raybased redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en ökad förlust.

Omsättningen steg 50,0 procent till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet före skatt var -4,2 miljoner kronor (-3,7).

Resultatet efter skatt blev -3,3 miljoner kronor (-3,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,48 kronor (-0,23).

"Under hösten lanserade vi vår första tjänst ”Metering as a Service”, kallad MaaS. Tjänsten kopplar upp elmätare, vattenmätare etc i en fastighet och hämtar automatiskt och trådlöst data från mätarna. Tjänsten ersätter en dyr och manuell avläsning med en helt digitaliserad arbetsprocess. Under sommaren gjorde vi våra första MaaS-affärer och i oktober tecknades ett ramavtal med Castellum Väst AB", skriver bolagets vd Jonas Almquist i rapporten.

Han konstaterar också att Raybased under 2019 lagt grunden för sin expansion och nått viktiga mål, dock inte alla.

"Under 2020 skall vi öka försäljningen", avslutar han sitt vd-ord.


Raybased, Mkr Q4-2019 Q4-2018* Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,2 50,0%
Rörelseresultat -4,1 -3,6
Resultat före skatt -4,2 -3,7
Nettoresultat -3,3 -3,1
Resultat per aktie, kronor -0,48 -0,23

*Under 2018 bedrevs verksamheten enbart i moderbolaget vilket jämförelsesiffrorna avser.

Läs mer om Raybased AB