Hem

Publicerat: 2020-01-23 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ODI Pharma AB: Odi Pharma börjar idag handlas på Spotlight

Medicinska cannabisbolaget Odi Pharma börjar idag den 23 januari att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien kommer att handlas med kortnamnet ODI och bolaget har 15,22 miljoner aktier utestående. ODI Pharma har fokus på Polen.

Nyemissionen inför noteringen mötte ett betydande intresse och tecknades till 383 procent inklusive teckningsåtaganden. Bolaget tillfördes 25 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 2,45 miljoner kronor. Den den av erbjudandet som var tillgänglig för allmänheten, det vill säga borträknat teckningsåtaganden, omfattade 7,5 miljoner kronor och tecknades till 1 039 procent. Bolaget fick genom nyemissionen 1 360 nya aktieägare. Teckningskursen i nyintroduktionen var 9,20 kronor per aktie.

Läs mer om ODI Pharma AB