Hem

Publicerat: 2020-01-23 09:46:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ODI Pharma AB: Odi Pharma klättrar 41 procent i premiärhandeln på Spotlight

Medicinska cannabisbolaget Odi Pharma började idag den 23 januari att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet ODI. Bolaget har fokus på Polen.

Nyemissionen inför noteringen mötte ett betydande intresse och tecknades till 383 procent inklusive teckningsåtaganden. Bolaget tillfördes 25 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 2,45 miljoner kronor. Den del av erbjudandet som var tillgänglig för allmänheten, det vill säga borträknat teckningsåtaganden, omfattade 7,5 miljoner kronor och tecknades till 1 039 procent. Bolaget fick genom nyemissionen 1 360 nya aktieägare. Teckningskursen i nyintroduktionen var 9,20 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 13,25 kronor som högst betalt och 10,85 kronor som lägst betalt. Klockan 09.45 var senast betalt 13 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 41 procent jämfört med teckningskursen på 9,20 kronor. Aktier för 12,1 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 15,22 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 198 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om ODI Pharma AB