Hem

Publicerat: 2020-02-07 09:34:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Valberedningen i Raybased föreslår två nya styrelseledamöter

Fastighetsteknikbolaget Raybased meddelar förslag från sin valberedning inför årsstämman den 6 mars 2020.

Följande styrelsesammansättning föreslås:

* Lennart Olving, omvald ledamot
* Klas Gustafsson, omvald ledamot
* Ulrika Steiner, omvald ledamot
* Sverker Littorin, omvald ledamot
* Fredrik Brodin, nyval ledamot
* Janne Eriksson, nyval ledamot

Läs mer om Raybased AB