Hem

Publicerat: 2020-02-28 07:04:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ODI Pharma AB: Odi Pharma rapporterar som väntat förlust under andra kvartalet

Medicinska cannabisbolaget Odi Pharma, som noterades på Spotlight Stock Market i januari i år, redovisar marginell omsättning under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Bolaget rapporterar en minskad förlust.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor.

Likvida medel uppgår till 3,4 miljoner kronor.


Odi Pharma, Mkr Q2-2019/2020 Q2-2018/2019
Nettoomsättning 0,1 0
Rörelseresultat -1,3 -2,4
Resultat före skatt -1,4 -2,4
Nettoresultat -1,4 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,18

Läs mer om ODI Pharma AB