Hem

Publicerat: 2020-04-27 10:00:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Exalt AB: Exalts styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i datakommunikationsspecialisten Exalt kallas till årsstämma torsdagen den 28 maj i Sundbyberg.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Karin Sten, Åsa Holmström, Fredrik Armandt och Peter Nesz. Omval föreslås av Karin Sten till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att förlänga teckningsperioden för teckningsoptionerna TO1 med ytterligare ett år till den 31 december 2021 med oförändrad teckningskurs på 1,60 kronor per aktie.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemisison av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om Exalt AB