Hem

Publicerat: 2020-05-20 08:18:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile ökar förlusten något

Telekombolaget Optimobile redovisar en högre omsättning men även en något större förlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 243 385 kronor (160 726).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,08).

Bolagets produkt Wifi Calling utgör byggbasen i polska telekombolaget Polkomtels tjänst WiFi Calling+ som lanserades i höstas.

"En strategiskt viktig och mycket efterlängtad händelse under 2019 var Polkomtels mjuklansering (soft launch) den 18 november 2019 av sin tjänst WiFi Calling+../../..Vi har sedan tjänsten mjuklanserades sett en stadig tillväxt av antalet aktiva användare. En kraftigare ökning av antalet aktiva användare förväntas först när Polkomtel påbörjar sin marknadsföring av tjänsten", säger bolagets tillförordnade vd Lars Olsson i rapporten.

Vad gäller NSF Telecom i Finland är man nu i slutfasen av sina tester. Enligt Olsson kommer diskussioner med bolaget om en affär och slutgiltigt avtal att vara slutförda inom kort.


Optimobile, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat -0,9 -0,8
Nettoresultat -1,0 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,08

Läs mer om OptiMobile AB