Hem

Publicerat: 2020-05-28 08:15:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Exalt AB: Exalt vänder till vinst i första kvartalet

Datakommunikationsspecialisten Exalt redovisar en ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder också till vinst för perioden

Omsättningen steg 9,2 procent till 9,5 miljoner kronor (8,7).

Ebitda-resultat blev 0,8 miljoner kronor (0,1), med en ebitda-marginal på 8,4 procent (1,1).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-0,6), med en rörelsemarginal på 1,1 procent.

Resultatet före och efter skatt var 0,1 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

"Vi har under första kvartalet sett en stadig orderingång trots en växande oro och
påverkan på marknaden. Genom att arbeta med starka kunder och partners har vi lyckats
uppfylla målen för kvartalet med en förbättring både när det gäller omsättning och rörelsemarginal. Historiskt sett är starten på ett nytt år, i synnerhet januari, vanligtvis lite sämre än övriga perioder på året. Dessutom har vi nu även Covid-19 att förhålla oss till som påverkar våra respektive affärsområden på olika sätt", säger vd Fredrik Armandt i rapporten.


Exalt, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 9,5 8,7 9,2%
EBITDA 0,8 0,1 700,0%
EBITDA-marginal 8,4% 1,1%
Rörelseresultat 0,1 -0,6
Rörelsemarginal 1,1%
Resultat före skatt 0,1 -0,6
Nettoresultat 0,1 -0,6
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01

Läs mer om Exalt AB