Hem

Publicerat: 2020-05-29 13:39:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Ökad förlust för Transferator

Riskkapitalbolaget Transferator ökade förlusten i första kvartalet jämfört med året innan. Även omsättningen blev lägre för perioden.

Omsättningen sjönk 7,2 procent till 7,7 miljoner kronor (8,3).

Ebitda-resultat blev 1,3 miljoner kronor (1,1), med en ebitda-marginal på 16,9 procent (13,3).

Resultatet före skatt var -7,8 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -7,6 miljoner kronor (-1,1).

Nettoresultatet kan i sin helhet hänföras till orealiserade nedskrivningar på listade aktieinnehav om -7,9 miljoner kronor då börskurserna på grund av oro kring covid-19 gick ned kraftigt över hela linjen under mars, skriver bolaget.

Vad gäller framtida påverkan på verksamheten från covid-19 tycker styrelsen följande:

"I denna bedömning har vi kommit fram till att vi för närvarande bedömer att påverkan på bolaget är begränsad även om viss negativ effekt kan ses i omsättningsgenerering i ABG-koncernen samt påverkan på värdet i de listade aktieinnehaven".Transferator, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 7,7 8,3 -7,2%
EBITDA 1,3 1,1 18,2%
EBITDA-marginal 16,9% 13,3%
Resultat före skatt -7,8 -1,1
Nettoresultat -7,6 -1,1

Läs mer om Transferator AB