Hem

Publicerat: 2020-06-02 10:34:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferators styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i riskkapitalbolaget Transferator kallar till årstämma den 30 juni. Årsstämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Omval föreslås av den sittande styrelsen.innebärande omval av styrelseordförande Jakob Johansson och omval av styrelseledamöterna Guntis Brands, Fredrik Vojbacke och Henrik Halvorsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Riktad nyemission får vara på högst 20 miljoner aktier. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Läs mer om Transferator AB